Jump to content

[Release] YAWI 3


gramiche

Recommended Posts


Italian langu.ini for version 3:

Installa le applicazioni selezionate
WAYI - Installazione Software
Seleziona tutto
Deseleziona tutto
Impostazioni globali
Schemi di installazione
Applicazioni in questo schema
Elenco schemi
Applicazioni
Dettagli comando
Elenco comandi applicazioni
Elenco applicazioni
Timer
Nessun timer
Debug
Avvia applicazioni in parallelo
Suona all'avvio
Suono WAV
Seleziona...
Descrizione
Aggiungi app
Rimuovi
Aggiungi
Modifica
Rimuovi
Aggiungi progr
Modifica
Rimuovi
Aggiungi applicazione
SALVA
Modifica
Rimuovi
ID
Gruppo
Default: Selezionata
Descrizione
Programma
Parametri
Percorso assoluto
Comando di sistema
Pannello di configurazione
Messaggio : Impossibile modificare ID
Messaggio : ID non può essere vuoto
Messaggio : ID già usato
Messaggio : Seleziona un comando per questa applicazione
Messaggio : Il file WAV deve essere nella directory di YAWI

Link to comment
Share on other sites

Hiya,

here also the Slovak translation:

Nainštalovať zvolené aplikácie
YAWI - manažér inštalácií
Vybrať všetko
Nevybrať nič
Globálne nastavenia
Schémy
Aplikácie schémy
Zoznam schém
Aplikácie
Detaily príkazu
Príkazy aplikácie
Zoznam aplikácií
Čas (s.)
Źiadny čas
Debug
Paralelne
Pípnutie
WAV zvuk
Prednastavená schéma
Popis
Pridať
Odobrať
Pridať schému
Zmeniť
Odobrať
Pridať príkaz
Zmeniť
Odobrať
Pridať
ULOŽIŤ
Zmeniť
Odobrať
ID
Skupina
Zvolená
Pridať popis
Príkaz
Parameter
Absolútna cesta
Systémový príkaz
Konfiguračný panel
Nemôžem zmeniť ID
ID nemôže byť prázdne
ID je už použité
Zvoľte príkaz pre túto aplikáciu
WAV súbor musí byť v adresári YAWI

or as a File here: Slovak langu.ini

C Ya!

Link to comment
Share on other sites

Hiya all,

I have updated the Slovak part of gramiche's Forums with newest updates and also translated my own :D Config Panel Help into Slovak.

gramiche, could you possibly update the FAQ as it reflects only ver. 2? Or is it needed after all after reading my Config Panel Help?

C Ya!

Edited by joeyeti
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...