Jump to content

tranngocyd

Member
 • Content Count

  9
 • Joined

 • Last visited

 • Donations

  $0.00 

Community Reputation

0 Neutral

About tranngocyd

Profile Information

 • OS
  Windows 8.1 x64
 1. en Welcome JFX winntsetup version 3.4 has full support UEFI and GBT not? for example, the UEFI bios and hard drives to the GBT has moved from MBT 1: 8 64-bit WinPE boot tape used winnntsetup 3.4, it supports to create win run on UEFI and GBT BootICE without resorting to boot from cd as his running 8.1 64 bit win it? vn chào bạn JFX phiên bản winntsetup 3.4 có hổ trở đầy đủ uefi và gbt không ? ví dụ: bios là UEFI và ổ cứng đã chuyển từ MBT sang GBT 1: boot băng winpe 8 64 bit dùng winnntsetup 3.4 thì nó có hổ trợ để tao ra win chạy trên UEFI và GBT mà không cần dùng đến Bootice như mình chạ
 2. http://shishtpal.blogspot.com/2013/10/a-small-tutorial-for-bootice-users.html http://www.rmprepusb.com/tutorials/multipartufd jaclaz thank you
 3. en Easiest way is to create partitions with bootice you may be no guide vn Cách đơn giản nhất là tạo ra phân vùng với BootICE bạn có thể hướng dẫn được không
 4. việt nam bạn ơi winntsetup có hổ trợ win 8.1 ở chế độ UEFI và GBT không bạn? ví dụ: máy tính đã ở chế độ main UEFI và ổ cứng GBT rồi thì khì dùng winntsetup nó có cài được không? " khởi động bằng mini win 8 64 bit để dùng winntsetup" mình cài đặt win 8.1 64 bit bị winntsetup báo lỗi "gạch chéo đỏ" chổ EFI PART làm sao sửa được bạn english Oh winntsetup you win 8.1 supports UEFI mode and GBT not you? for example: computers in UEFI mode and main hard drive when using winntsetup GBT then it is not installed? "Mini boot with win 8 64 bit to use winntsetup" their 8.1 win 64 bit install error
 5. cảm ơn bạn winntsetup đã hổ trợ "windows 8.1 update 1" chưa bạn ngày 4/3/2014 thank you winntsetup has supported "windows 8.1 update 1" yet you dated 04.03.2014
 6. bạn ơi phiên bản 3.4 ở dạng thí nghiệm chưa phải chính thức đứng không bạn My friends version 3.4 in the form of formal experiments not stand not you
 7. thank you very much follow you add to your program version information section of the website shall submit http://www.msfn.org/board/topic/149612-winntsetup-v30/ https://skydrive.live.com/?cid=0053f5d45a736673&id=53F5D45A736673% 21 178 & authkey =! AHN1m3PAKbKK98g thank you much bared his sympathy not good english
×
×
 • Create New...